انجمن دانشجویان ایرانی مونیخ

(AIS-Munich)

دارای اعتبارنامه از دانشگاه‌ صنعتی مونیخ (TUM) و دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ (LMU)

یکی از اهداف انجمن حمایت از دانشجویان، به ویژه به زبان فارسی، است. انجمن در زمینه‌هایی چون مسائل اداری، تحصیلی، تحقیقاتی و ارتباطات به دانشجویان یاری خواهد رساند

حمایت از دانشجویان

از دیگر اهداف انجمن به وجود آوردن بستری برای تبادل فرهنگی و درک متقابل است که بتواند امکان یک‌پارچگی و ادغام فرهنگی را بین افراد با پیشینه‌های گوناگون فراهم آورد

ادغام و تبادل فرهنگی

برگزاری رویداد‌های عمومی فرهنگی و اجتماعی از دیگر اهداف ماست. ما مشتاقیم که با برگزاری رویداد های گوناگون زمینه‌ای برای درکی عمیق از فرهنگ متنوع ایرانی فراهم آوریم

برگزاری رویداد‌ها

سرور دیسکورد انجمن دانشجویی

سرور دیسکورد انجمن محلی است برای تبادل نظر، پرسش، سامان‌دهی رویداد ها، دریافت اطلاعات تحصیلی ، تبلیغات و دیگر فعالیت هاست. در حال حاضر سرور دیسکورد در مرحلهٔ آماده سازی است. و هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده. با این حال علاقه مندان می‌توانند با پیوستن به این سرور و ارسال بازخورد هایشان ما را در بهینه‌سازی آن یاری رسانند

همکاران ما

کتاب پَرسه

گروه انگاره

انجمن خانهٔ ایران مونیخ